Erzurum Haber

Yüze 72’si erkekler

Yüze 72’si erkekler
379 Kez
20 Haziran 2013 - 14:46

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından ilk kez hazırlanan intihar istatistiklerine göre 2012 yılında 3 bin 225 intihar vakası gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre ölümle sonuçlanan intihar sayısı, 2012 yılında 3 bin 225. İntihar edenlerin yüzde 72’sini erkekler, yüzde 28’ini kadınlar oluşturdu.Yüzbin nüfus başına düşen intihar sayısını ifade eden kaba intihar hızı, 2012 yılında yüzbinde 4,29. Diğer bir ifade ile her yüzbin kişiden dördü intihar etti.

Kaba intihar hızı illere göre incelendiğinde, 2012 yılında kaba intihar hızının en yüksek olduğu il yüzbinde 8,5 ile Uşak. Uşak ilini yüzbinde 8,06 ile Kastamonu, yüzbinde 7,38 ile Iğdır ve yüzbinde 7,28 ile Aydın izledi. Kaba intihar hızının en düşük olduğu il ise yüzbinde 1,6 ile Bartın. Bartın ilini yüzbinde 1,7 ile Batman, yüzbinde 2,22 ile Van ve yüzbinde 2,24 ile Gümüşhane izledi.

İNTİHARLAR EN FAZLA YAŞLI NÜFUSTA GÖRÜLÜYOR

Yaşa özel intihar hızları incelendiğinde, yüzbinde 8,54 ile en fazla intihar olayı “75+” yaş grubunda görülürken en az intihar olayı yüzbinde 4,73 ile “35-39” yaş grubunda görüldü.İntiharlar yaş grubu vecinsiyete göre incelendiğinde, yaş grupları arasındaki cinsiyet farklılığının belirgin olduğu görüldü. Tüm yaş gruplarında erkek intiharlarının kadın intiharlarından daha fazla olduğu görüldü. Cinsiyetler arasındaki farklılığın en yüksek olduğu yaş grubu “55-59”, en az olduğu yaş grubu ise “15-19”. Kaba intihar hızının en yüksek olduğu yaş grubu erkeklerde yüzbinde 15,22 ile “75+” yaş grubu iken kadınlarda yüzbinde 5,58 ile “15-19” yaş grubu.

2012 yılında intihar eden kişilerin yüzde 53,1’inin intihar nedeni bilinmiyor. İntihar eden kişilerin yüzde 17,3’ü “hastalık”, yüzde 7,8’i “aile geçimsizliği”, yüzde 7,6’sı “geçim zorluğu”, yüzde 4’ü “hissi ilişki ve istediği ile evlenememe”, yüzde 2,1’i “ticari başarısızlık” ve yüzde 0,6’sı ise “öğrenim başarısızlığı” nedeniyle intihar etti.İntihar nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde, her iki cinsiyette de “hastalık” (erkek yüzde 15,9, kadın yüzde 20,9) birinci sırada yer alırken erkeklerde yüzde 10 ile “geçim zorluğu”, kadınlarda yüzde 9,1 ile “aile geçimsizliği” ikinci sırada yer aldı.

İNİHARE DENLERİN YÜZDE 50,7’Sİ KENDİSİNİ ASARAK İNTİHAR EDİYOR

2012 yılında intihar edenlerin yüzde 50,7’si kendini asarak intihar etti. İntihar şekilleri arasında yüzde 24,9 ile “ateşli silah kullanmak” ikinci sırada, yüzde 10,3 ile “yüksekten atlamak” üçüncü sırada, yüzde 5,1 ile “kimyevi madde kullanmak” dördüncü sırada geldi.İntihar şekilleri cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin yüzde 51,5’i “kendini asarak”, yüzde 28,8’i “ateşli silah kullanarak”, yüzde 7,5’i “yüksekten atlayarak” intihar ederken, kadınların yüzde 48,6’sı “kendini asarak”, yüzde 17,3’ü “yüksekten atlayarak”, yüzde 15,1’i ise “ateşli silah kullanarak” intihar ettiği görüldü.

İNTİHAR EDENLERİN YÜZDE 31,7’Sİ İLKOKUL MEZUNU

2012 yılında intihar eden kişilerin yüzde 31,7’si “ilkokul mezunu. İlkokul mezunlarını yüzde 20,6 ile “ilköğretim”, yüzde 16,4 ile “lise ve dengi okul” ve yüzde 7,7 ile “yükseköğretim” mezunları takip etti.
2012 yılında intihar edenlerin yüzde 50’si “evli, yüzde 36,7’si “hiç evlenmemiş”, yüzde 5,9’u ise “boşanmış” kişiler. İntihar edenlerin medeni durumu ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde en fazla “evli” olanların intihar ettiği görülürken, kadınlarda “evli” olanların yanında “hiç evlenmemiş” kadın intiharlarının da yüksek olduğu görüldü.

Sitenin tüm hakları zirve2000.com'a ait olup, izinsiz alıntı yapmak yasaktır.