Erzurum Haber - 22 Ekim 2019, Salı

TÜİK Erzurum’un doğum ve ölüm rakamlarını açıkladı

7 Temmuz 2019, 15:32
TÜİK Erzurum’un doğum ve ölüm rakamlarını açıkladı

Erzurum/zirve2000 TÜİK Dünya Nüfus Günü, 2019 çerçevesinde Erzurum doğum ve evlilik verilerini paylaştı.

TÜİK Dünya Nüfus Günü, 2019 çerçevesinde Erzurum doğum ve evlilik verilerini paylaştı. Erzurum’da 2013 – 2018 yılları toplamında 89 bin 967 doğum kaydedildi. 2018 yılı bazında doğurganlık hızının 2.24 çocuk olduğu ilde anne ortalama yaşı 28.6, ortalama ilk evlenme yaşı ise erkeklerde 27.6, kadınlarda 24.0 olarak bildirildi.

ERZURUM 2013-2018 DOĞUM SAYILARI
Erzurum’da 2013 – 2018 yılları arasında doğum sayısının en yüksek olduğu dönem 2014 yılı oldu. Verilere göre ilde 2013 yılında 15 bin 692, 2014 yılında 15 bin 976, 2015 yılında 15 bin 253, 2016 yılında 14 bin 894, 2017 yılında 14 bin 624, 2018 yılında ise 13 bin 528 doğum olayı kaydedildi. İlde 6 yılda dünyaya gelen çocuk sayısı ise 89 bin 967 oldu.

ERZURUM DOĞURGANLIK HIZI 2013-2018
Türkiye İstatistik Kurumu Nüfus verilerine göre Erzurum’da 2013 yılında 2.49 çocuk olan ortalama doğurganlık hızı 2018 yılında 2.24 çocuğa geriledi. Erzurum’da doğurganlık hızı 2013 yılında 2.49 çocuk, 2014 yılında 2.60 çocuk, 2015 yılında 2.52 çocuk, 2016 yılında 2.45 çocuk, 2017 yılında 2.41 çocuk, 2018 yılında da 2.24 çocuk olarak belirtildi.

ERZURUM YAŞA ÖZEL DOĞURGANLIK HIZI
İllere göre yaşa özel doğurganlık hızı 2018 verilerine göre Erzurum’da annelerin doğum hızı 15-19 yaş grubunda binde 22, 20-24 yaş grubunda binde 85, 25-29 yaş grubunda binde 139, 30-34 yaş grubunda binde 118, 35-39 yaş grubunda binde 64, 40-44 yaş grubunda binde 18, 45-49 yaş grubunda ise binde 1 olarak hesaplandı.

ERZURUM ANNENİN ORTALAMA YAŞI, 2009-2018
Erzurum’da 2009 yılında 27.1 olan anne ortalama yaşı 2018 yılı sonu itibariyle 28.6’ya yükseldi. İlde annenin ortalama yaşı 2009’da 27.1, 2010’da 27.2, 2011’de 27.4, 2012 yılında 27.7, 2013 yılında 28.0, 2014 yılında 28.0, 2015 yılında 28.2, 2016 yılında 28.2, 2017 yılında 28.3, 2018 yılında da 28.6 olarak ölçüldü.

2014-2018 yılları kapsamında Erzurum’da ilk evlenme yaşı erkeklerde 27.1’den 27.6’ya, kadınlarda ise 23.4’ten 24’e yükseldi. Erkeklerde ilk evlenme yaşı 2014’te 27.1, 2015’te 27.3, 2016’da 27.4, 2017’de 27.4, 2018’de 27.6; kadınlarda ilk evlenme yaşı ise 2014’te 23,4, 2015’te 23,5, 2016’da 23,7, 2017’de 23,8, 2018’de 24.0 yaş olarak aktarıldı.

ERZURUM 16-17 YAŞ EVLİLİKLERİ
İllere göre 16-17 yaş grubunda evlenen kız çocuklarının sayısı ve oranı, 2018 verilerine göre 4 bin 887 evlenme toplamında bu yaş grubunda evlenen kız çocuk sayısı 305 gelin olarak açıklandı. TÜİK 2018 verilerine göre, Erzurum’da kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranı ise yüzde 6.2 olarak kaydedildi.

NÜFUS PROJEKSİYONU
Bununla birlikte Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2018-2080 yılları için üretilen nüfus projeksiyonlarına göre, doğurganlık hızındaki bu düşme eğiliminin gelecekte de devam edeceği ve 2050 yılına gelindiğinde 1,85 olacağı öngörülmektedir.

KÜRESEL VERİLER VE TÜRKİYE
Dünya genelinde 1969 yılında 4,8 olan toplam doğurganlık hızının günümüzde 2,5’e gerilediği görüldü. Söz konusu dönemler için toplam doğurganlık hızının gelişmiş ülkelerde 2,3’ten 1,7’ye, az gelişmiş ülkelerde ise 6,8’den 3,9’a düştüğü görüldü.
Doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 4,13 çocuk ile Şanlıurfa oldu

İLLER DAĞILIMI
Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2018 yılında 4,13 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,60 çocuk ile Şırnak, 3,26 çocuk ile Ağrı ve 3,23 çocuk ile Muş izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,30 çocuk ile Gümüşhane oldu. Bu ili 1,43 çocuk ile Kütahya, Zonguldak ve Edirne izledi.

EN YÜKSEK YAŞA ÖZEL DOĞURGANLIK HIZI
En yüksek yaşa özel doğurganlık hızı 25-29 yaş grubunda görüldü. Yaşa özel doğurganlık hızı, belli bir yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade etmektedir.

YAŞ GRUBUNA GÖRE DOĞURGANLIK HIZI
Yaş grubuna göre doğurganlık hızı incelendiğinde, en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu yaş grubundaki doğurganlık hızı 2013 yılında binde 130 iken 2018 yılında binde 128 oldu. Diğer bir ifadeyle, 2018 yılında 25-29 yaş grubundaki her bin kadın başına 128 doğum düştü.

TÜİK Erzurum’un doğum ve ölüm rakamlarını açıkladı Haberine Ait Etiketler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


*