Erzurum Haber

Slide Slide Slide Slide

Teşviklerin devam etmesini istedi

Teşviklerin devam etmesini istedi
01 Ocak 2013 - 16:23

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Erzurum ve bölgede faaliyet gösteren ekonomik işletmelerin ayakta kalabilmesi için enerji, istihdam, vergi teşviklerinin devam etmesi gerektiğini söyledi.
Geride bıraktığımız 2012 yılını Erzurum ve bölge açısından değerlendiren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılması için ekonomik yapının güçlendirilmesinin en temel şart olduğunu ifade ederek, bunun da KOBİ’lerin sayılarının artması ve güçlü bir yapıya kavuşmalarıyla doğru orantılı olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin de içinde bulunduğu küresel rekabet ortamında, gelişmekte olan ülkelerin en önemli kozunun, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler olduğunu vurgulayan Başkan Yücelik, son yıllarda ekonomisi hızlı bir büyüme gösteren ülkemizin ekonomik büyüme ve gelişme sürecinde, KOBİ’lerin özellikle istihdama yaptıkları katkılar açısından son derece önemli bir rol üstlendiklerine dikkati çekti. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, büyük ölçekli ve dünya çapında rekabet edebilir ulusal işletmelerin ortaya çıkması için dinamik ve istikrarlı bir KOBİ yapısının büyük önem taşıdığını anlatan Yücelik, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin bu istikrar ve dinamizmlerini korumak adına devletin sağladığı teşvikleri sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.
“TEŞVİKLER, İSTİKRARI SAĞLAR”
Başkan Yücelik sözlerine şöyle devam etti; “Erzurum 2012 yılını iyisiyle, kötüsüyle geride bıraktı. Ticaretin temsilcileri olarak daima, her geçen yılın bir öncekinden daha iyi geçmesini, ekonomik anlamda gelecek yılın daha fazla ferahlık getirmesini arzuluyoruz. Öncelikle, 2013 yılının, geride bıraktığımız yılından daha fazla üretim ve ihracatın yapıldığı, yatırım ve istihdamın daha çok artacağı bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Erzurum ve bölgemiz teşviklerle, sanayisini geliştirmeye, istihdamını, üretimini ve ihracatını artırmaya çaba gösteriyor. Teşvik unsurları ne kadar çok olursa, yatırım ortamı ne kadar pozitif olursa, yerli ve yabancı yatırımcılar da ilimize ve bölgemizde o kadar çok ilgi gösterir. Erzurum’da halen uygulanan ve yılsonunda uygulama süresi bitecek olan 5084 gibi teşvik yasaları, batıdaki işletmelerle aynı şartlarda rekabet etme şansı bulamayan firmalarımız için adeta bir can simidi vazifesi görüyor. Bölgemizdeki işletmelerin ayakta kalması, üretim ve istihdamda istikrarı temin etmek için bu yasanın süresinin uzun vadeli uzatılması veya kalıcı hale getirilmesini arzu ediyoruz. İstihdam, enerji, yer tahsisi gibi konularda işletmelere büyük kolaylık ve destek sağlayan bu ve benzeri cazip teşvik uygulamalarının 2013 ve sonraki yıllarda da sürmesini bekliyoruz.”
Türkiye’nin, son 3 yıldaki ortalama büyüme hızının yüzde 7 civarında olduğunu dile getiren Başkan Yücelik, genel anlamda ekonomik büyümenin 2013’te de devam edeceğini belirterek, “Bu büyüme hızına paralele olarak uluslar arası derecelendirme kuruluşlarının notumuzu artırması, bazılarının da bu notu “yatırım yapılabilir” düzeye çekmesi de dikkate alındığında, büyüme ve enflasyon açısından 2013’ün geride bıraktığımız yıla oranla daha iyi bir yıl olması ihtimalini artırıyor. Uluslar arası derecelendirme kuruluşlarının bu notlarına büyük önem veren yabancı sermayenin gelişi, yerli yatırımcılarımızı da cesaretlendirecek ve sağlanan teşviklerle birlikte yatırımların artacağını umut ediyoruz. Bu yatırımlardan Erzurum’un da nasibini alması en büyük arzumuzdur” dedi.
“HEDEFİMİZ; ERZURUM’UN ÜRÜNLERİYLE İHRACATI ARTIRMAK”
Erzurum’un ihracat rakamlarının istenilen düzeyde olmadığını söyleyen Başkan Yücelik, üretim ve ihracatın birbiriyle doğru orantılı iki unsur olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi; “Üretim olmazsa ihracatta olmaz. İlimizin ihracat rakamlarına baktığımızda; üretimin yeterli seviyede olmadığını görmek mümkün. Erzurum’un ihracattaki hedefi; kendi ürettiği malları ihraç etmektir. Erzurum doğaltaş, maden rezervi bakımından önceki yıllarda DPT tarafından ‘cazip bölge’ olarak ifade edilmişti. Yine gıda sektörü olarak büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın, arıcılığın ve organik tarımın ayrıca kimya sanayinde üretilen medikal tıbbi gereçler, temizlik ürünleri, inşaat malzemelerinde kullanılan kimyasal yapıştırıcılar, alçı, boya gibi imalatların doğal sonucu olarak üretilen ürünlerin ihracatı hedefimizdir. Üretimin artması, ticaretin gelişmesi, ilimizin de aynı paralelde gelişmesi ve kalkınması anlamına geldiği için bu konuya büyük önem veriyoruz. İhracatın artması için üretim seferberliği başlatmalıyız. Bunun için de bölgemizin daha özel teşviklere ihtiyacı var. Yani daha iyi şartlarda üretim, pazarlama, ulaşım imkanlarına sahip daha batıdaki bir ille aynı teşvik şartlarına sahipseniz, hiçbir yatırımcının ilinize yatırım yapmasını bekleyemezsiniz. Bu, ticaretin bir gereği ve gerçeğidir. Her zaman dile getirdiğimiz doğru ve objektif teşvik uygulamaları, özellikle tarımsal sanayi sektörünün güçlenmesini sağlayacaktır. Geçmişte tarım ve hayvancılık konusunda önemli bir yere sahip Erzurum’un bu konuda cazibe merkezi yapılması büyük ehemmiyet arz ediyor.”
Son yıllarda bölgedeki ulaşım projelerinin yanı sıra, lojistik köy projesinin de hayata geçirilmesiyle, iç ve dış ticaret hacminin artmasını beklediklerini kaydeden ETSO Başkanı Yücelik, ”Özellikle Ovit ve KOP Dağı Tüneli Projesi gibi iki önemli ulaşım projelerinin tamamlanması; Erzurum’u Karadeniz’e daha yakınlaştıracak ve ilimizden limana ulaşmak daha kolay olacak. Tabi bunların tam olarak hayata geçirilmesi 2015’i bulacak. Umut ediyoruz ki; 2013 yılı, istediğimiz ve beklediğimiz ekonomik gelişmeler doğrultusunda Erzurum ve bölgemiz için güzel bir yıl olur” diye konuştu.
BÜTÜN ÇABAMIZ, ERZURUM’UN KALKINMASI İÇİN
Başkan Yücelik ayrıca, Ticaret ve Sanayi Odası olarak Erzurum’un gelişmesi ve kalkınması için çaba gösterdiklerini belirterek yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi;
“Oda olarak görevimiz; ilimizin ve bölgemizin sorunları hakkında çözüm önerileri üretip, bunları geliştirerek ilgili makamlara iletmek, yine aynı şekilde ilimizin tüccar ve sanayicisinin problemlerini tespit etmek ve bunları çözüme kavuşturmaktır. Bu hedeflerimize, üyelerimizden aldığımız güç ve motivasyonla ulaşmanın çabası içerisindeyiz. Şehrimizin ekonomik anlamda kalkınması, sosyal ve kültürel bakımdan gelişmesi ancak bölgeler arası kalkınmışlık farkının giderilmesiyle mümkündür. Bu noktadan hareketle biz oda olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye çaba gösteriyoruz. Bu kapsamda odamız çeşitli faaliyetlerini sürdürüyor.
DOĞU’NUN İLK VAKIF ÜNİVERSİTESİNİ KURUYORUZ
ETSO olarak, Erzurum’a katma değer sağlayacak ve ilimizdeki gençlere alternatif eğitim imkanı sunacak olan ve kar amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesi kurmanın çabası içerisindeyiz. ETSO Vakfı adına sürdürdüğümüz bu çalışmalarda önemli mesafeler aldık. Çocuğunu özel üniversitede okutmak isteyen bölgemizdeki insanlarımızı başka ülkelerde arayış içerisine girmesini istemiyoruz. Bu gençlerimize ailelerinin yanında da özel üniversitede öğrenim görme imkanı sunmak en büyük arzumuz. Bu hedeflerimize ulaşmamızda bizlere destek veren siyasi partilerimizin temsilcilerine, bürokratlarımıza, üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Umut ediyoruz ki, ilk etapta 4 fakülte, 1 yüksekokuldan teşekkül edilecek bu üniversitemizin kapılarını en kısa zamanda gençlerimize açacağız.
BÖLGEMİZİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ARIYORUZ
Daha önce düzenlediğimiz ve ilimizin sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı 1. Erzurum Çalıştayı’ndan yola çıkarak, 15 ili kapsayan Doğu Anadolu Bölge Çalıştayı’na öncülük ediyoruz. Bu çalışmada hem şehrimizin hem de bölgemizin sorunlarına çözüm arıyoruz. İllerin kalkınmasının, bölgenin kalkınması anlamına geldiği için bu çalışmaya büyük önem veriyoruz.
PLANLARIMIZ VE HEDEFLERİMİZ VAR
İş ve endüstri ilişkileri birimimiz tarafından titiz bir çalışmayla hazırlanan ve 2009-2013 yıllarını kapsayan stratejik planımızda yer alan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelişen ve değişen dünyada, teknoloji ile beyin gücünün hakim olduğu çağdaş düzene ayak uydurmak için hazırladığımız bu planda; durum analizinin yanı sıra geleceğe bakışımız, amaçlarımız, hedef ve faaliyetlerimiz yer alıyor. Bu planda, oda yönetimi ve çalışanlarının 2013 yılının sona kadar neler yapacağı, ne tür projeler uygulayacağı, kentsel ve bölgesel gelişmeye katkı sağlamak amacıyla hangi girişimlerde bulunacağı ayrıntılarıyla yer alıyor. 2013 yılından sonra yeni ve daha güçlü hedeflerin yer alacağı yeri stratejik planın çalışmalarına başlayacağız.
ÜYELERİMİZE DIŞ PAZARI TANITIYORUZ
ETSO olarak, bir taraftan üyelerimizin iç pazarda ticari faaliyetlerini sürdürmelerini yardımcı olurken, son zamanlarda dış pazar konusunda da kendilerine yeni ufuklar açmak için çaba gösteriyoruz. Bu kapsamda son olarak 2011 yılı haziran ayında Rusya’nın başkenti Moskova’da ve İran’ın Doğu Azerbaycan Eyaleti’nin Tebriz şehrinde incelemelerde bulunduk. Moskova’ya yapılan ziyarette, hem oradaki iş makineleri fuarına iştirak ettik, hem de o bölgede üyelerimizin ne türlü ticari faaliyetlerde bulunabileceklerini tespit etmeye çalıştık. Üyelerimiz, İran gezisinde de Tebriz’de düzenlenen bir iş forumuna katıldı ve bu ülkedeki yatırım imkanlarını ülkenin yetkili ağızlarından dinleme imkanı buldular. İran ziyaretinde ayrıca karşılıklı olarak Erzurum’da ve Tebriz’de ticaret yapan müteşebbislerin işlerini daha da kolaylaştırmak için temsilcilik açılması yönünde Tebriz Ticaret Sanayi ve Madenler Odası başkanlığı ile mutabakata vardık. Bu kapsamda odamız bünyesinde Tebriz Ticaret Sanayi ve Madenler Odası’nın bir temsilciliğini açtık. Aynı şekilde Tebriz’de de odamızın temsilciliğini açacağız.
AB BİLGİ MERKEZİ MİSYONUNU YERİNE GETİRİYOR
Ülkemizin AB’ye katılım süreci hakkında kamuoyunu bilgilendirmek üzere açılan AB bilgi merkezlerinin birini de, AB Türkiye Delegasyonu işbirliği ile odamız bünyesinde kurduk. Erzurum’un dışında 19 merkezde faaliyet gösteren bilgi merkezleri, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecine destek veren ticaret ve sanayi odaları tarafından ciddi anlamda destekleniyor. Halkın AB konusundaki bilgi ihtiyacına yerel düzeyde cevap verebilme ve Türkiye’nin AB’ye uyum çalışmalarına katkı sağlama anlamında çok önemli bir görevi yerine getiren AB Bilgi Merkezi’nin, AB’ye üyelik sürecinde kamuoyunu, doğru ve objektif bir şekilde bilgilendirilmesinin sürece olumlu katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Odamız bünyesindeki Erzurum AB Bilgi Merkezi, Avrupa Birliği’yle ilgili her türlü konuda üyelerimize bilgi ve yönlendirme yapıyor. Ayrıca şehirde düzenlediği birçok etkinlikle kamuoyunun da AB’yle ilgili farkındalığını artırmaya çaba gösteriyor.
ABİGEM 9 BİN KİŞİYE EĞİTİM VERDİ
Erzurum Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) 2008 Eylül ayında faaliyetlerine başladı. Düzenlediği 118 eğitim programına, 9 bin 500 kişi katıldı. KOBİ’lere ve kurumlara 219 danışmanlık hizmeti verdi. İş kurmak isteyen 90 girişimciye iş planı hazırladı ve KOSGEB desteğiyle iş kurmasını sağladı.
KOBİ ve kurumlar adına hibe programlarına 44 proje sunuldu ve yürütülmesini sağladı. Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Kars ve Ardahan’da uygulamalı girişimcilik eğitimleri düzenlendi.
KREDİ GARANTİ FONU, 226 FİRMAYA KEFALET SAĞLADI
Kredi Garanti Fonu ise 2008 yılı ağustos ayından itibaren odamız bünyesinde çalışmalarına devam ediyor. KGF, bireysel çiftçilerin yanı sıra, süt sığırcılığı, balık üretimi, inşaat ve taahhüt, imalat, hizmet ve ticaret firmaları ile sağlık firmaları ve ihracat yapan firmalara kredi kefaleti sağlıyor. Erzurum KGF şimdiye kadar bölgedeki 226 firmaya, 50 milyon 778 bin lira tutarında kredi temin etti. Bu rakamın 35 milyon 818 bin lirasına kefalet sağladı.
BECERİ 10 PROJESİ DEVAM EDİYOR
Yine odamız, istihdama katkı sağlamak ve işletmelerin kalifiye eleman sıkıntısına çözüm bulmak amacıyla; milli eğitim bakanlığı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, TOBB ve Türkiye İş Kurumu işbirliğiyle yürütülen “Beceri 10” projesiyle ilgili çalışmaları Erzurum’da başarılı bir şekilde organize ediyor. Bu kapsamda 105 işletmeyle istihdam konusunda anket yapıldı. Şu ana kadar açılan kurslarda eğitim alan 43 kursiyer işyerlerinde istihdam edildi.
YENİ TTK EĞİTİMLERİ VERDİK
Odamız, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Erzurum Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) işbirliği ile başta Erzurum olmak üzere bölgemizdeki 7 il, 2 ilçede Temmuz 2012’de yürürlüğe giren “Yeni Türk Ticaret Kanunu”yla ilgili eğitimler düzenledik.
Eğitim seminerlerinde, alanlarında uzman kişiler tarafından katılımcılara, “Ticari İşletme Hukuku”, “Şirketler Hukuku” ve “Ticaret ve Sanayi Odası Uygulamaları ile Ticaret Sicili İşlemleri” konularında eğitim verildi. 13 boyunca değişik merkezlerde gerçekleştirilen bu eğitimlere katılan yüzlerce kişiye de sertifika verildi.
AVRUPA İŞLETMELER AĞI PROJESİ İKİ DÖNEM UZADI
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak 07.08.2009 tarihinde Avrupa İşletmeler Ağı (BSN Anatolia) Projesi’ne ortak olarak katıldık. Bu proje AB mevzuatı ve programlarıyla ile ilgili geniş ölçüde bilgi işlemek, KOBİ’ler ve diğer müşterilerin talepleri doğrultusunda işlenmiş bilgiye ulaşmak, KOBİ’lerin AB program ve inisiyatiflerinden yararlanabilmeleri amacıyla destek ve danışmanlık hizmetlerini sunmak, AB mevzuatının KOBİ’lerin ihtiyaçlarına cevap vermesini sağlamak amacıyla hayata geçirildi.
Proje ayrıca, KOBİ’ler arasında ülkeler arası işbirliğini geliştirmek için hizmetler sunmanın yanı sıra, KOBİ’lerin işlerini geliştirmelerini ve yeni pazarlara girmelerini sağlamak amacıyla uygun iş ortakları bulmaları konusunda onlara yardımcı olma imkanı da tanıyor. 2012 yılı sonu itibariyle bahse konu proje 2 dönem daha uzatılarak 2014 yılı sonuna kadar faaliyetlerini sürdürecek.

Sitenin tüm hakları zirve2000.com'a ait olup, izinsiz alıntı yapmak yasaktır.