Erzurum Haber

Çocuk nüfus oranı bakımından 20’nci iliz…

Çocuk nüfus oranı bakımından 20’nci iliz…
375 Kez
24 Nisan 2013 - 11:15

Erzurum çocuk sayısı ve çocuk nüfusun toplam nüfusa oranı bakımından Türkiye iller sıralamasında 20’inci sırada yer aldı. 272 bin 795 çocuk nüfusunu barındıran Erzurum’da çocukların toplam nüfusa oranı yüzde 35.1, 0-17 yaş çocuk nüfus bulunan hane halkları oranı ise yüzde 64.3 olarak belirlendi.
2012 İSTATİSTİKLERLE ÇOCUK
TÜİK 2012 ADNK sonuçları üzerinden yapılan istatistiklerle Çocuk araştırmasını yayımladı. 778 bin 195 nüfusu bulunan Erzurum’da çocuk sayısının 272 bin 795 olduğu açıklandı. Çocuk nüfus oranının yüzde 35.1 olduğu Erzurum Türkiye ortalamasının üstüne çıktı.
ERZURUM’DA DAĞILIM
Araştırmada Erzurum’da 0-4 yaş gurubunda 72 bin 22, 5-9 yaş gurubunda 73 bin 506, 10-14 yaş gurubunda 80 bin 867, 15-17 yaş gurubunda ise 46 bin 400 olmak üzere toplam 272 bin 795 çocuğun yaşadığı belirtildi. Erzurum’un çocuk sayısı ülke payı yüzde 1.2 oldu.
ERZURUM İLK 20’DE
Erzurum çocuk sayısının en yüksek olduğu 20 il içinde yer aldı. Çocuk sayısı bakımından İstanbul ilk sırada yer alırken, bu ili Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep illeri izledi. Bu illeri Bursa, Adana, Diyarbakır,Konya, Antalya,Hatay, Mersin, Van, Kocaeli, Kayseri, K.Maraş, Manisa, Samsun, Mardin ve Erzurum izledi.
TOPLAM NÜFUSA ORAN
Çocuk sayısının toplam nüfusa oranı bakımından iller sıralamasında 20 inci olan Erzurum, Doğu Anadolu Bölgesinde 9’uncu sırada yer aldı. Çocuk sayısının toplam nüfusa oranının en yüksek olduğu 20 il, Şırnak, Şanlıurfa, Ağrı, Siirt, Muş, Van, Batman, Bitlis, Mardin, Diyarbakır, Hakkari, Gaziantep, Iğdır, Adıyaman, Kilis, Kars, K.Maraş, Bingöl, Hatay ve Erzurum olarak sıralandı.
TÜRKİYE NÜFUSUNUN YÜZDE 30’UNU ÇOCUKLAR OLUŞTURUYOR
Ülkemizin toplam nüfusu 2012 yılı sonu itibariyle 75 milyon 627 bin 384, çocuk nüfusumuz 22 milyon 692 bin 174 olarak açıklandı. Birleşmiş Milletler tanımına göre “0-17” yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1935 yılında toplam nüfusun yüzde45’ini oluştururken 2012 yılında yüzde30’unu oluşturuyor.
Çocuk nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2012 yılında çocuk nüfusun yüzde 27,3’ünü “0-4” yaş grubu, yüzde 27,1’ini “5-9”, yüzde 28,6’sını “10-14” ve yüzde 16,9’unu ise “15-17” yaş grubu çocuklar oluşturuyor.
ÇOCUK NÜFUSUN TOPLAM NÜFUS İÇİNDEKİ ORANI, 1935-2075
Çocuk nüfus oranının 2023 yılında yüzde 25,7, 2050 yılında yüzde 19,1 ve 2075 yılında yüzde 17,6’ya düşeceği tahmin ediliyor
Ülkemizde Cumhuriyet’in ilanından 1965 yılına kadar uygulanan doğumları teşvik edici ve nüfus arttırıcı (pronatalist) politikalar, çocuk nüfusun artmasına neden oldu. Gelişen sağlık ve yaşam koşulları nedeniyle, bebek ve çocuk ölümlerinde önemli derecede iyileşmeler yaşandı. Tüm bu gelişmeler 1970’li yıllara kadar çocuk nüfusun artmasını sağladı. Daha sonra yaşanan kentleşme, kadının eğitim düzeyinin artması, kadının çalışma hayatına aktif katılımı vb. gelişmeler doğurganlığın azalmasına, doğumların ileri yaşlara ertelenmesine, kadın başına düşen ortalama çocuk sayısının düşmesine neden oldu. Bu değişimler, çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranının azalmasına yol açtı. Çocuk nüfustaki azalma eğilimi, nüfusun giderek yaşlanmakta olduğunu gösteriyor. Bu eğilimin süreceği varsayılırsa, toplam nüfus içindeki çocuk oranı önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde azalacak, buna karşılık yaşlı nüfusun oranı artacak. Diğer taraftan, ülkemizdeki çocuk ve genç nüfus oranı hala gelişmiş ülkelere göre oldukça yüksek seviyede bulunuyor.
AB VE TÜRKİYE
Avrupa Birliği üyesi ülkelerde çocukların toplam nüfus içindeki oranı 2010 yılında yüzde 19 iken yine aynı yılda Türkiye’de bu oran yüzde30,8 olarak kaydedildi.
Çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ülkelere göre incelendiğinde, 2010 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına yüzde 22,2 ile Fransa’nın, en düşük çocuk nüfus oranına ise yüzde 16,5 ile Almanya’nın sahip olduğu görüldü.
ÇOCUK NÜFUSUNUN İL TOPLAM NÜFUSU İÇERİSİNDEKİ ORANI EN YÜKSEK OLAN İL ŞIRNAK
İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzey’e göre çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı incelendiğinde, 2012 yılında en fazla çocuk nüfus oranına sahip olan bölge yüzde 43,7 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi olarak belirlendi. Batı Marmara Bölgesi yüzde 22,4 ile en az çocuk nüfusa sahip bölge olarak kaydedildi
Çocuk nüfusun toplam il nüfusu içindeki oranı illere göre incelendiğinde, en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il Şırnak (yüzde 49) olarak kaydedildi. Şırnak ilini yüzde 48,3 ile Şanlıurfa ve yüzde 46,7 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranı en düşük olan ilk 3 il ise Tunceli (yüzde 18), Edirne (yüzde 20) ve Çanakkale ( yüzde 20,2) olarak sıralandı.
HER YIL NÜFUSUMUZA YAKLAŞIK OLARAK 1 MİLYON 250 BİN BEBEK DAHİL OLUYOR
Doğum istatistiklerine göre 2011 yılında bir milyon 237 bin 172 doğum gerçekleşti, doğan bebeklerin yüzde 51,4’ü erkek, yüzde 48,6’sı kız olarak dünyaya geldi. Doğum olayları yıl bazında incelendiğinde, cinsiyet bazında önemli bir değişim gözlenmedi. 2011 yılı verilerine göre doğuşta cinsiyet oranı 105,7 olarak hesaplandı. Yani 100 kız çocuğuna karşılık yaklaşık olarak 106 erkek çocuğu doğdu.
BEBEKLERE KONULAN EN POPÜLER ERKEK İSMİ BERAT, KIZ İSMİ İSE ZEYNEP
Yeni doğan bebeklere konulan en popüler üç erkek ismi 2012 yılında; Berat, Yusuf ve Emir, en popüler üç kız ismi ise Zeynep, Elif ve Ecrin olarak tespit edildi. 0-17 yaştaki çocuklar arasında kullanılan en popüler üç erkek ismi Mehmet, Mustafa ve Yusuf iken, en popüler üç kız ismi Zeynep, Elif ve Merve oldu.
BEBEKLERİN YÜZDE 94’Ü SAĞLIK KURULUŞLARINDA DÜNYAYA GELMEKTEDİR
Sağlık Bakanlığı verilerine göre sağlık kuruluşlarında gerçekleşen doğumların oranı, 2002 yılında yüzde 75 iken 2011 yılında yüzde 94’e yükseldi. Sağlık kuruluşlarında gerçekleşen doğumların oranı İBBS 1. Düzey’e göre incelendiğinde, en yüksek oranın yüzde 98 ile Batı Anadolu’da, en düşük oranın yüzde 84 ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi’nde olduğu görüldü.
AŞILAMA ORANLARINDA ÖNEMLİ GELİŞMELER
Bir çocuğun tam aşılı olabilmesi için bir doz BCG, üç doz DBT, üç doz IPV ve bir doz kızamık aşısı olması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre BCG (tüberküloz) aşılama oranı 2006 yılında yüzde 88 iken bu oran 2011 yılında yüzde 95’e yükseldi.
Görmede zorluk yaşayan çocukların oranı yüzde 0,4, duymada zorluk yaşayanların oranı ise yüzde 0,3 oldu.
2011 Nüfus ve Konut Araştırması verilerine göre, görmede zorluk yaşayan çocukların oranı yüzde 0,4, duymada zorluk yaşayanların oranı ise yüzde 0,3 olarak belirlendi. 3 ve daha yukarı yaştaki çocuklardan konuşmada zorluk yaşayanların oranı yüzde 0,6, yürümede, merdiven çıkmada veya inmede zorluk yaşayanların oranı yüzde 0,5, taşımada veya tutmada zorluk yaşayanların oranı yüzde 0,6 ve yaşıtlarına göre öğrenmede veya basit dört işlemi yapmada, hatırlamada, dikkatini toplamada zorluk yaşayanların oranı ise yüzde 1,3 oranında belirlendi.
BEBEK ÖLÜMLERİ AZALDI
Ülkemizde bebek ölümleri yıllar itibariyle önemli ölçüde azaldı. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölümü sayısı olarak ifade edilen bebek ölüm hızı, 2009 yılında binde 13,8 iken 2012 yılında binde 11,6’ya düştü.. Bebek ölüm hızı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde bebek ölüm hızının daha yüksek olduğu görüldü. 2009-2012 yılları arasında bebek ölüm hızı erkeklerde binde 14,6’dan binde 12,1’e, kızlarda binde 13’ten binde 11,1’e düştü.
Bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde, en yüksek bebek ölüm hızının binde 19,5 ile Malatya ilinde, en düşük bebek ölüm hızının ise binde 6,1 ile Kırklareli’nde olduğu görüldü.
EN AZ BİR ÇOCUK BULUNAN HANEHALKI ORANI YÜZDE 54,2
2012 yılında hane halklarının yüzde 54,2’sinde 0-17 yaş grubunda olan en az bir çocuk bulunduğu bildirildi.. Çocuk bulunan hane halkları illere göre incelendiğinde, çocuk bulunan hane halkı oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 82,6 ile Şırnak olduğu görüldü. Şırnak ilini, sırasıyla yüzde 82,4 ile Hakkari ve yüzde 81,8 ile Van illeri takip etti. Çocuk bulunan hane halkı oranının en düşük olduğu il, yüzde 37,7 ile Çanakkale oldu. Çanakkale’yi yüzde 38,2 ile Sinop ve yüzde 38,8 ile Tunceli illeri izledi.
KÜÇÜK ÇOCUKLARIN BAKIMINI YÜZDE 89,6 ORANINDA ANNELER ÜSTLENİYOR
0-5 yaş grubunda çocukların yaşadığı hanelerde çocuk bakımını yüzde 89,6 oranında anneler üstlenirken yüzde 1,5’ini babalar üstleniyor. Diğer taraftan, çocukların yüzde 4,8’inin bakımını babaanneler ve yüzde 3,5’inin bakımını ise anneanneler yapıyor.
DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI İLKOKUL VE ORTAOKULDA 30, ORTAÖĞRETİMDE İSE 31
2012/2013 öğretim yılında geçilen 4+4+4 eğitim sisteminde eğitim kademesine göre öğretmen başına düşen öğrenci sayısının ilkokulda 20, ortaokulda 19, ortaöğretimde ise 16 olarak kaydedildi. Derslik başına düşen öğrenci sayıları incelendiğinde ise, derslik başına düşen öğrenci sayısının ilkokul ve ortaokulda 30, ortaöğretimde ise 31 olduğu görüldü.
İBBS 1. Düzey ve eğitim seviyesine göre öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayıları incelendiğinde, ilkokulda öğretmen başına düşen öğrenci sayısının en yüksek olduğu bölgenin İstanbul Bölgesi (öğretmen başına 25 öğrenci), en düşük olan bölgenin Ege Bölgesi, Batı ve Doğu Karadeniz Bölgeleri (öğretmen başına 16 öğrenci) olduğu kaydedildi. Ortaokulda ise öğretmen başına düşen öğrenci sayısının, en yüksek olduğu bölgenin İstanbul Bölgesi (öğretmen başına 25 öğrenci), en düşük olduğu bölgenin Doğu Karadeniz Bölgesi (öğretmen başına 14 öğrenci) olduğu görüldü.
İlkokul ve ortaokulda, İstanbul Bölgesi derslik başına düşen 43 öğrenci ile en kalabalık, Batı ve Doğu Karadeniz Bölgeleri ise derslik başına düşen 22 öğrenci ile en az öğrenci sayısına sahip bölgeler oldu.
ÇOCUK NÜFUSUN YÜZDE 5,9’U EKONOMİK İŞLERDE ÇALIŞMAKTA
Ekonomik faaliyette çalışan 6-17 yaş grubundaki çocukların istihdam oranı 2012 yılında yüzde 5,9 olarak çıktı. Çocukların yüzde 49,2’si ev işlerinde faaliyette bulunurken, yüzde 44,9’u çalışmamakta. İstihdam oranı, 6-14 yaş grubunda yüzde 2,6 iken 15-17 yaş grubunda yüzde 15,6. 6-17 yaş grubundaki erkek çocuklarda istihdam oranı yüzde 7,9 iken kız çocuklarda bu oran yüzde 3,7. Çocukların yüzde 91,5’i bir okula devam ederken, yüzde 8,5’i okula devam etmiyor.

 

 

 

Sitenin tüm hakları zirve2000.com'a ait olup, izinsiz alıntı yapmak yasaktır.