Erzurum Haber

Beyler bu ne şimdi?

Beyler bu ne şimdi?
831 Kez
07 Aralık 2018 - 15:27

Erzurum/zirve2000 50.Yıl Caddesi Tortum Yolu üzerinde bulunan Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nin karşısında açılacak olan tekel bayi, vatandaşların tepkisine neden oldu.
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun hazırladığı ‘Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre, alkollü içkilerin perakende veya açık olarak satışının yapıldığı yerler ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunması zorunlu olmasına rağmen, Erzurum’da açılacak olan bu tekel bayiine ruhsat verilip verilmediği merak konusu oldu.
cumhuriyet anadolu lisesi (1)
Cumhuriyet Anadolu Lisesi ile açılacak olan tekel bayi arasında yalnız bir caddenin olduğunu söyleyen vatandaşlar,” Kanunda okulların ve ibadethanelerin 100 metre mesafesine tekel bayi açılmasının mümkün olmadığı açıktır. Fakat çocuklarımızın eğitim gördüğü bu okulun hemen karşısına bir tekel bayi açılıyor. Henüz faaliyete geçmedi. Ama ruhsat alındığı ve yakın zamanda içki satışına başlanacağı belli. Buraya hangi belediye ruhsat verecekse veya vermişse, kanunları hiçe saymaktadır. Bu kanunsuzluğun peşini bırakmayacağız”dediler.
cumhuriyet anadolu lisesi (3)

KANUN NE DİYOR?
Alkollü İçki Satış Noktalarına Yönelik Uygulamaya Konulan Mesafe Uygunluk Şartı İşlemi

Bilindiği üzere, 11/06/2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6487 sayılı Kanunla değişik 4250 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları,

“Bu Kanun kapsamına giren ürünlerin perakende veya açık olarak satışının yapıldığı yerler ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunması zorunludur. Bu fıkradaki mesafe şartı turizm belgeli işletmeler için uygulanmaz. Mesafe şartı, satış belgesinin verildiği tarih itibarıyla aranır.” şeklinde, Geçici 1’inci maddesinin dördüncü fıkrası ise “9 uncu maddenin ikinci fıkrası, bu maddenin yayımı tarihinden önce iş yeri açma ruhsatı ve satış belgesi almış işletmeler için uygulanmaz. Bu işletme sahipleri işletmelerini birinci ve ikinci derece kan hısımlarına devredebilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

11/06/2013 tarihi itibariyle alkollü içki satışına izin veren geçerli bir ruhsatı ve yanı sıra geçerli bir TAPDK alkollü içki satış belgesi olan işletmeler, 100 metrelik mesafe sınırları içinde örgün eğitim kurumu, dershane, öğrenci yurdu veya ibadethane olsa dahi faaliyetlerine devam edebilecekledir.

11/06/2013 tarihinden önce ruhsatlandırılmasına rağmen TAPDK alkollü içki satış belgesi almamış olan işletmeler için 100 metre mesafe şartı aranması gerekmektedir.

Mesafe şartı 4250 sayılı Kanun kapsamına giren ürünlerin, diğer bir değişle alkol ve alkollü içkilerin perakende veya açık olarak satışının yapıldığı yerler için aranacaktır.

4207 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin yedinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, tütün mamulü satışı yapılan yerlerin örgün eğitim kurumu, dershane, öğrenci yurdu veya ibadethanelere 100 metre mesafede bulunması zorunlu değildir.

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün tüm mahalli idarelere duyurduğu üzere, 4250 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinin ilk fıkrası kapsamında yetkili kolluk kuvvetlerinin de görüşünün alınması sonrasında;

a) Açık alkollü içki satış belgesi talep eden başvuru sahiplerinin yetkili makamlarca açık alkollü içki satışına ilişkin düzenlenmiş işyeri açma ve çalışma ruhsatında

b) Perakende alkollü içki satış belgesi talep eden başvuru sahiplerinin yetkili makamlarca perakende satışa ilişkin düzenlenmiş işyeri açma ve çalışma ruhsatları üzerinde,

c) Ruhsat üzerinde gösterilmesinin mümkün olmadığı durumlarda ise ruhsatı (veya diğer izin belgesini) düzenleyen Makam tarafından düzenlenecek ek bir resmi yazı içeriğinde,

“Faaliyetine izin verilen işyeri ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunduğunun” belirtilmiş olması gerekmektedir.

Mesafe şartına uygunluk tespiti, işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemeye yetkili merciin sorumluğundadır.

Sitenin tüm hakları zirve2000.com'a ait olup, izinsiz alıntı yapmak yasaktır.