Erzurum Haber

Başkanlık Sistemi çok tehlikeli…

Başkanlık Sistemi çok tehlikeli…
621 Kez
21 Nisan 2014 - 16:45

Başkanlık Sistemi çok tehlikeli…

Baştan fikrimi söylemek isterim ki;
Prensip olarak Başkanlığa karşı değilim.
Gerekli fren, denge, denetim mekanizmaları oluşturulursa faydası olabilir.
Ancak;
Bu sistemin bize şu an için uygun olduğu görüşünde değilim.
Bu sistem,
Günümüzde sadece ABD’de sağlıklı işliyor.
Başkanlığı deneyen diğer ülkelerde sistem diktatörlüğe dönüştü.
Latin Amerika ülkeleri buna örnektir.
Türkiye yıllardır parlamenter sistemle yönetilmesine rağmen,
Tek parti iktidarlarında, sistem tek adamlığa doğru giderken.
Özgürlüklerden yana tavır takınan Anayasal kuruluşlar kıyasıya eleştirilip halkın önüne atılırken.
Asker.
Yargı.
Emniyet bu haldeyken.
Anayasa Mahkemesi.
Yargıtay.
Danıştay.
Sayıştay. gibi kurumlar dahi denge, kontrol, denetim işlevlerini tam olarak yerine getiremezken.
Kuvvetler ayrılığı prensibi işlemezken.
Bu durum halk tarafından önemsenmezken.
Sivil Toplum Kuruluşları işlevsizken.
Medyanın durumu ‘alo Fâtih..’ler nedeniyle içler acısı haldeyken.
FEDERALİZM taraftarı 2.Cumhuriyetçi kesim hararetle bu sistemi savunuyorken.
Başkanlık,
Türkiye için felaket olabilecek bir sistemdir.
Türkiye’de,
Demokratik olgunluk oluşmadan,
Demokratik kültür gelişmeden böylesi bir sisteme geçilemez.
Türkiye bu sisteme şu an için hazır değil.
Peki nedir bu sistem..?
Bu sis­te­m dün­ya­da iki fark­lı şe­kil­de uy­gu­la­nı­yor.
Fran­sa gi­bi ba­zı ülkelerde Cum­hur­baş­ka­nı ay­nı za­man­da dev­let baş­ka­nı unvanına sa­hip an­cak al­tın­da bir de baş­ba­kan bu­lu­nu­yor.
ABD gi­bi ül­ke­ler­de ise Dev­let Baş­ka­nı tüm yü­rüt­me yet­ki­si­ni ken­din­de top­lu­yor.

Dün­ya’­da Baş­kan­lık sis­te­mi­ni uy­gu­la­yan ül­ke­le­rin sa­yı­sı 38.
Bun­lar ara­sın­da,
-Ve­ne­zü­ela,
-Gü­ney Ko­re,
-Mek­si­ka,
-Ken­ya,
-Bre­zil­ya ve Af­ga­nis­tan gi­bi ül­ke­ler bu­lu­nu­yor…
Pe­ki sis­tem Tür­ki­ye­’de uy­gu­la­nır­sa ne olur..?
Si­ya­set bi­lim­ci­ler ve aka­de­mis­yen­ler is­tik­rar­lı ol­ma­dı­ğı ve de­mok­ra­tik ol­ma­yan bir sis­tem ya­rat­ma ris­ki­nin bu­lun­ması ne­de­niy­le sis­te­mi eleş­ti­ri­yor.
Sis­tem;
ABD ve bir­kaç ör­nek dı­şın­da de­mok­ra­tik bir si­ya­sal sis­te­mi sür­dü­re­mi­yor.
Sistem de­ne­me­le­ri La­tin Ame­ri­ka ül­ke­le­rin­de dik­ta­tör­lük­le­re ve as­ke­ri rejimlere dö­nüş­tü.
Tür­ki­ye gi­bi de­mok­ra­tik ku­rum­sal ya­pı­ları tam otur­ma­mış,
Kuvvetler ayrılığı ilkesi tam uygulanamayan ül­ke­ler­ de,
Sis­te­min de­mok­ra­tik ya­pı­dan uzak­laş­ma­sı çok ko­lay ola­bi­lir.
Baş­kan­lık sis­tem­le­rin­de sağ ve sol­da mer­kez par­ti­le­ri bi­çi­min­de iki si­ya­si par­ti­li sis­tem or­ta­ya çı­kı­yor…
Sistemin getirebileceği bu olumsuzluklar mutlaka dikkate alınmalı.
Sonuç itibarıyla;
Türkiye gibi bir ülkenin bulunduğu coğrafyanın siyasi durumu göz önüne alındığında,
Binlerce yıllık Devlet geleneğimizde TEK adamlık olduğu düşünülürse,
Bu sistemin DEMOKRATİK bir şekilde işlemeyeceği açıktır.
Tüm yetkileri eline almış bir başkan her istediğin yapabilir.
Ayrıca yarı başkanlık yada partili cumhurbaşkanlığı sistemleri de,
Ülkemiz için doğru sistemler değildir.
Doğru olan;
Şu an ki sistem olan,
Demokratik Parlamenter sistemin arızalarının düzeltilerek yola devam edilmesidir.
Seçim sistemi ve siyasi partiler yasalarının değiştirilmesidir.
Lidere değil, seçmenine karşı sorumlu vekillerin yolunun açılmasıdır.
Liderlerin ağzına bakan vekil değil, seçmenin gözünün içine bakan vekillerin seçilmesinin sağlanmasıdır…
Sistem değişikliği ısrarı gündemden düşmelidir artık.
Böylesi gündemlerle ülkenin enerjisi heba edilmemelidir.
Bu türden gereksiz tartışmalarla Türkiye’yi yormaktan vazgeçilmelidir…
Son Söz;
“Siyaset kişisel İkbal için DEĞİL.HİZMET  için yapılır..!”

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yaya değil ölüm yolu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ÖNLEM ALIN ÖNLEM…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
FABRİKADA ÖLÜ BULUNDU
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AKGÜN’E SON GÖREV
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ERZURUM’U YASA BOĞDU
GÜNLÜK HABER AKIŞI
EVLENENİN VAY HALİNE!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
BAŞKA ERZURUMSPOR YOK

Sitenin tüm hakları zirve2000.com'a ait olup, izinsiz alıntı yapmak yasaktır.