Erzurum Haber - 23 Mayıs 2019, Perşembe

23 milyon 149 bin 247 TL. ticaret hacmine ulaştı

28 Şubat 2014, 10:53
23 milyon 149 bin 247 TL. ticaret hacmine ulaştı

Erzurum’da 2010 yılından itibaren faaliyetini sürdüren ATA Teknokent’i Genel Müdür Vekili Prof. Dr. Recep Sadeler’e sorduk..

RÖPORTAJ: SALİH TEKİN-ÖZEL- PUSULA GAZETESİ

Türkiye’nin 90’lı yıllarda tanıştığı teknokentle Erzurum’un buluşması 2010 yılında gerçekleşti. 2005 yılın Bakanlar Kurulu kararı ile yönetici şirketi kurulan Erzurum ATA TEKNOKENT, 2010 yılında Atatürk Üniversitesi Kampüsü içerisinde faaliyetine başladı. ‘Üniversitelerdeki akademik bilgi ve araştırma potansiyelinin teknolojik ürünlere dönüştürülerek ticarileştirilmesini’ hedefleyen Erzurum ATA Teknokent, kısa sürede 27 yazılım, 2 elektronik, 2 medikal bio medikal, 2 inşaat, 2 hayvancılık ve birer de telekomünikasyon, tıp, biyoteknoloji, nanoteknoloji, çevre teknolojileri, kimya branşlarında firmayla 23 milyon 149 bin 247 TL’lik ticaret hacmine ulaştı.

Büyük ortağı Atatürk Üniversitesi olan ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ticaret Borsası, İhracatçılar Birliği, Ticaret ve Sanayi Odası’nın yer aldığı ATA Teknokent, Erzurum sanayi sektörünün büyük umutlar beslediği önemli bir teknoloji merkezi haline geldi. Performans endeksine göre Türkiye genelinde faaliyette olan 30 teknokent arasında 13’üncü sırada yeralan ATA Teknokent’in faaliyetleriyle ilgili Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Prof. Dr. Recep Sadeler’le konuştuk.

Teknokentlerin, üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma,  geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri;  akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş merkezleri olduğunu belirten Prof. Dr. Recep Sadeler, Türkiye’nin bu merkezlere ihtiyacı bulunduğunu söyledi. Teknokentlerin bölgesel ve ekonomik kalkınmada önemli rol oynadıklarını vurgulayan Sadeler, ATA Teknokent’le ilgili büyük hedef ve projeleri olduğunu ifade etti.

Atatürk Üniversitesi Kampüsü içerisinde yeralan ATA Teknokent binasında görüştüğümüz Prof. Dr. Recep Sadeler, Türkiye’de teknokentlerin kurulması, yaşanan süreçle ilgili sorularımıza Prof. Dr. Recep Sadeler şu cevapları verdi:

Teknokentlere niçin ihtiyaç duyulmaktadır ve hedefleri nelerdir?

Üniversiteler ve araştırma kuruluşlarındaki Ar–Ge sonuçlarını uygulamaya aktararak, bölgesel kalkınma,  işsizliğin giderilmesi ve bilime dayalı üretimin sağlanması bakış açıları ile teknokentler kurulmuştur. Teknokentlerin temel hedefleri arasında üniversite ve araştırma merkezlerindeki akademik bilgi ve araştırma potansiyelinin teknolojik ürünlere dönüştürülüp ticarileştirilmesi ve teknoloji transferi için uygun ortam yaratmak, teknoloji odaklı firmaların oluşmasını ve gelişmesini teşvik etmek, firmalar ve kurumlar arası sinerji ve işbirliği fırsatlarını arttırmak, nitelikli kişiler iş ve girişimcilik imkanları yaratarak beyin göçünü önlemek sayılabilir. Bu bağlamda teknokentler bölgesel ve ekonomik kalkınmada önemli rol oynamaktadır. Türkiyede 52 tane Teknoloji Geliştirme Bölgesi  ( Teknokent )  ilan edilmiş olup,  bunlardan 32 tanesi aktif olarak faaliyetlerine başlamıştır.

Türkiye’ de teknokentlerin gelişim süreci nasıl olmuştur? Erzurum’da faaliyetine ne zaman başlamıştır?

Gelişmiş ülkelerde uzun yıllardan beri önemli bir kalkınma aracı olarak kullanılan teknokentler ülkemizde 90’lı yılların ortalarında gündeme gelmiştir.  Teknokentler konusundaki yasal düzenleme 06.07.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4691 sayılı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası”  ve 19.06.2002 tarihinde yürürlüğe giren “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği “ ile sağlanmış ve bu bölgelere yönelik teşvikler sağlanmıştır. İlk kurulan Teknokentler arasında ODTÜ,  İTÜ Teknokentleri yer almaktadır. Erzurum ATA Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi 2005 yılında bakanlar kurulu kararı ile ilan edilmiş ve yönetici şirket kurulmuştur.  Fiilen faaliyetlerine 2010 yılında başlamıştır.

Teknokentlerin yönetimi nasıl gerçekleştiriliyor

Yönetici şirket bir anonim şirkettir. Ticaret kanuna bağlı olarak çalışmaktadır.  Yüzde 78’lik hisse oranı ile en büyük ortağı Atatürk Üniversitesidir.  Diğer ortakları arasında Erzurum’un önemli kurumlarından olan;  Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Ticaret Borsası,  Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası gibi kurumlar yer almaktadır. Anonim şirketlerde olduğu gibi yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri vardır. Ayrıca icra konumunda genel müdür, diğer yönetici ve personeller bulunmaktadır.

ATA Teknokent’te kimler yer alabilir? başvuru, değerlendirme ve kabul nasıl yapılmaktadır?

Teknoloji veya yazılım üreten/ geliştiren,  teknolojik bir buluşu ticari bir ürün,  yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için Ar–Ge çalışmaları yapan, bu kapsamda projesi olan ve projeleri Teknokent değerlendirme kriterlerine göre uygun görülen birçok sektörden firmalar yer alabilir.   ATA Teknokent’e başta öncelikli sektörler olmak üzere Ar–Ge ve yazılım projeleri yürüten tüzel ve gerçek kişiler başvurabilir.

Başvurular internet sitemizden edinilen Başvuru formlarını firmanın doldurup yönetici şirkete teslim etmesi ile birlikte başlar. Bu aşamada firmanın tamamlamış olduğu başvuru formları Üniversite Öğretim Üyelerinden seçilmiş üç uzmandan oluşan proje değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir. Komisyon tarafından onaylanan firma başvurusu ATA Teknokent Yönetim Kuruluna sunulur.  Olumlu sonuç alınan firmalara uygun ofis verildikten sonra proje süresi ile doğru orantılı sözleşme imzalanarak firmanın kabulü yapılır. ATA Teknokent’e kabul edilen firmalara,  tüm iletişim,  internet,  ısı ve elektrik altyapıları tamamlanmış faaliyet gösterilmesine hazır ofis alanları tahsis edilir. Firma isterse,  ATA Teknokent yönetim kurulundan izin almak suretiyle,  ayrıldığında teslim aldığı şekilde teslim etmeyi taahhüt ederek ofis alanının kendi kullanımına göre iç tefrişatını yaptırabilir. ATA Teknokent ofis alanı kira ücretleri m2 üzerinden hesaplanır.  m2 ücreti 9 TL + KDV (%18) dir. ATA Teknokentte en küçüğü 22 m2,  en büyüğü 203 m2 olmak üzere farklı büyüklüklerde ofisler mevcuttur.

ATA TEKNOKENT’te bir akademisyen firma kurabilir mi?

Evet,  kurulabilir.  Akademisyenler yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile şirket kurabilirler,  kurulu bir şirkete ortak olabilirler, Teknokent’te bulunan bir şirkette yönetici veya araştırmacı olarak çalışabilirler. Akademisyenler firma kurduklarında kuluçka programından yararlanabilmektedirler. Firmalar için geçerli olan vergisel teşviklerden yararlanabilmektedirler.  Ayrıca elde ettikleri gelirler üniversite döner sermayesinden muaf tutulmaktadır. ATA Teknokent’te akademisyenlerce kurulan firmalar da mevcuttur.  8 akedemisyen firması, burada teknoloji üretmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Biz üniversitemiz bünyesindeki bilim adamlarının Teknokent’te firma kurmalarını destekliyoruz.

Erzurum’un yeni tanıdığı Teknokent’e olan ilgi nasıl?

100 binden fazla öğrencisi bulunan Atatürk Üniversitesi kampüsündeki ATA Teknokent sadece üniversite öğrencileri için değil, kentteki ya da bölgedeki teknoloji meraklıları, mucitlere açık. Burada ofis kurup teknoloji üretmek isteyenlere biz de her türlü desteği sağlamaya hazırız. Zaten, burada kurulacak merkezlere önemli oranda teşvikler de veriliyor. Erzurum’daki, bölgemizdeki mucitlerin faaliyetlerini burada sürdürmelerini biz de isteriz.

Teknoloji geliştirme bölgeleri yasası kapsamında sağlanan vergi avantajları nelerdir?

Bölgede faaliyet göstermesine izin verilen firmalara Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında bazı vergi muafiyetleri sağlanmaktadır.  (1)  Bölgede çalışan Ar–Ge ve destek personelinin ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar gelir vergisinden muaftır. Muafiyetten faydalanacak destek personeli sayısı Ar–Ge personeli sayısının yüzde on’unu aşamaz.  (2) Münhasıran bölgede yürütülen Ar–Ge ve yazılım geliştirme faaliyetlerinden elde edilen gelirler,  bölgede 31.12.2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden (gerçek kişilerde gelir vergisinden) muaftır. (3) Bölgede faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içerisinde bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi,  veri yönetimi,  iş uygulamaları,  sektörel,  internet,  mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaftır.(4) Gelir vergisinden muaf olan personelin sigorta primi işveren hissesinin yarısı da maliye bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

ATA Teknokent’in istihdama ve ekonomiye katkıları hakkında bilgi verir misiniz?

ATA Teknokentte bu gün itibariyle 41 firma yer almaktadır. Bu güne kadar yer alan firmalarca 140 proje sunulmuş, bunlardan 67’si tamamlanmış, 67 proje ise devam etmektedir. 6 proje ise tamamlanamamıştır. Firmalarda 101 Ar-Ge ve yazılım personeli istihdam edilmektedir. Bu güne kadar firmalarca gerçekleştirilmiş yurt içi satış tutarı 23 milyon 149 bin 247 TL’dir. Toplam ihracat tutarı ise 20 bin 174 dolar olarak gerçekleşmiştir. Firmalarca kullanılan muafiyet tutarı ise 7 milyon 368 bin 841 TL olmuştur. Yönetici şirketimizde 9 personel istihdam edilmektedir.

Yönetici şirket olarak yapacağınız projeler nelerdir?

Daha öncede belirttiğimiz gibi ATA Teknokent olarak Kuluçka firmalarını çok önemsiyoruz. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Hikmet Koçak’ın katkı ve yönlendirmeleriyle bunu bir adım öne götürüp ATA Teknokent mentörlüğünde Ön kuluçka programını TRA1 bölgesine yaymak için KUDAKA’nın “Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programına” başvurduk. Biz aslında bu projeyi bir sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz. İki açıdan projeyi önemsiyoruz. Birincisi, TRA1 bölgesinde girişimcilik, Teknoloji ve Ar-Ge ekosistemini oluşturup yayılmasını, bölgesel ekonomik kalkınma, sürdürülebilir bölgesel inovasyon sisteminin geliştirilmesi ve rekabet için genç girişimcilerin oyuna dahil edilmesi sağlanacaktır. Diğeri ise, proje odaklı bu kaynak yerel yönetimler vede Bölgesel Kalkınma Ajansı ile yapılacak işbirliklerini artırarak, bölgede ATA Teknokentin organizasyon etkinliğini geliştirerek, bölgesel kalkınmada Atatürk Üniversitesi ve onun yetişmiş akademik gücü ATA Teknokent üzerinden bölge ekonomisine daha etkin transfer edilebilecektir.

Ön Kuluçka / Kuluçka Ofisi nedir?

Özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla; girişimci firmalara ofis hizmetleri, ekipman desteği,  yönetim desteği,  mali kaynaklara erişim,  kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin yönetici şirket tarafından sağlandığı ofisler mevcuttur. Bu ofisler genel olarak Kuluçka ofisi olarak adlandırılmaktadır. Bünyemizde 8 firma kuluçka programında yer almaktadır. Kuluçka programı kapsamda yeni kurulan şirketlerden ilk 6 ay kira alınmamakta,  sonraki 6 ay  % 50 kira indirimi yapılmaktadır.  Program süresi bir yıl ile sınırlıdır. Ön kuluçka ise henüz şirket kurulmadan önce girişimci adaylarına sağlanan hizmetin adıdır. Ön kuluçka programında ofis hizmetleri, ekipman desteği,  yönetim desteği,  mali kaynaklara erişim,  kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin yönetici şirket tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca girişimci adayının şirket kurmadan önce projesini olgunlaştırması için eğitimlerle desteklendiği yapılardır. Henüz ön kuluçka programını başlatmadık. Kısa süre içerisinde bu hizmeti de vermeye başlayacağız.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


*